zdraví bohatství úspěch  štěstí

  • O projektu
  • Poslání
  • Profil společnosti
  • Kontakt

Hlavním cílem

projektu FORTUNE HEALTH je přinášet zdraví a blahobyt do každé rodiny. Prostřednictvím široké palety doplňků zdravé výživy a možností vybudovat si uznání a finanční nezávislost. Projektem chceme oslovit všechny, kdo chtějí zlepšit svůj život ve všech jeho oblastech.

Všem účastníkům

projektu FORTUNE HEALTH chceme umožnit rychlé splnění jejich přání. K tomu slouží náš jednoduchý, napodobitelný a rychle se šířící obchodní a pracovní systémem. Systém, který umožňuje vydělat rychlé peníze a zároveň umožňuje aktivním spolupracovníkům profesně i příjmově růst. Systém, který prostřednictvím našeho jedinečného provizního plánu umožňuje  vytvářet si opakovaně nadprůměrné stabilní příjmy.
Toto vše budeme realizovat za pomoci vysoce kvalitních doplňků zdravé výživy a později dalších mimořádných produktů, jejichž vývoj je plně podporován společností AAAPRODUCT, s.r.o.

Růst na prvním místě

Týmová práce je klíčem k úspěchu. Umožníme všem našim partnerům kvalitní vzdělání, školící a podpůrný systém.
Zavázali jsme se směřovat k tomu, aby se AAAPRODUCT, s.r.o. zařadila v oboru mezi nejúspěšnější společnosti na světě.

Forma odbytu

Jako nejvhodnější formu odbytu jsme zvolili síťový marketing, nejlevnější a nejrychlejší způsob  uvádění nových výrobků na trh. Děje se to formou placeného spotřebitelství za podpory nejmodernějších informačních technologií.
Česká republika vzhledem k její ideální poloze umožňuje rozšíření projektu FOTRUNE HEALTH do okolních evropských zemí.

Účastí v projektu Fortune Health můžete jen získat!